Overzicht van de promotiekleurslagen

Jaarlijks zetten we één van onze kleurslagen, een mutatie of een combinatie, opnieuw in de belangstelling.
Onze technische en tentoonstellingscommissie adviseren ons bij de keuze van die kleurslag. Beide commissies zijn aandachtige toeschouwers op onze shows: zij bewaken zowel de kwaliteit als de kwantiteit.

Elke kleurslag blijft twee jaar als promotiekleurslag geldig.
Zo zijn er steeds twee promotiekleurslagen tijdens elk tentoonstellingsseizoen. Het is een gewoonte dat het jaar na de ‘pure’ kleurslag de combinaties met als basis die ‘pure’ kleurslag gepromoot worden.
Voorbeeld: als dit jaar de zwartborst in de schijnwerper staat zal daar volgend jaar de combinaties met zwartborst aan toegevoegd worden.

De promotiekleurslagen komen aan bod in ons tijdschrift, op vergaderingen in de rayons en op het jaarlijkse ‘Zebravinkenfeest’.
De winnaar in de promotiekleurslag wordt op elke show beloont met een specifieke trofee.

Promotiekleurslagen 
2023combinaties met blackface 
2024: phaeo in de klassieke kleuren
2025: combinaties met phaeo
2026: pastel in de klassieke kleuren
2027: combinaties met pastel

De klassieke kleuren zijn: grijs, bruin, bleekrug en masker