Het magazine van de Belgische Zebravinken Club

Ons tijdschrift “de Zebra”
* houdt alle leden op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club en de rayons
* technische artikelen over vererving, voeding, kweek, huisvesting, enz… komen aan bod
* interviews met kwekers zijn een bron van ervaring  voor elke lezer
* de vraagbaak geeft antwoorden op vragen van leden en niet-leden
* de agenda geeft een overzicht van de komende activiteiten 
* de fotobespreking toont de lezer de standaard van een mutatie

“de Zebra” verschijnt in A4-formaat, bevat 24 bladzijden volledig in kleur. De teksten worden opgefleurd met bijhorende foto’s. Het magazine verschijnt 5 keer per jaar.

De inhoud van 'de Zebra' is identiek in de drie talen (Nederlands, Frans en Engels)

 


Artikelen in ons clubblad

Ons clubblad is een samensmelting van ervaring, techniek en varia.

Onze rayons kunnen er hun activiteiten aankondigen. We verwelkomen er de ervaringen van onze leden/kwekers.
Weetjes en tips over zebravinken zijn er welkom.
We publiceren er antwoorden op vragen van leden en niet -leden. 

We nodigen alle lezers van deze pagina uit om hun bijdrage aan ons clubblad te leveren. Niet-leden die ons daarbij helpen sturen we een digitale versie van de editie van 'de Zebra' waarin hun artikel verschijnt. Die kunnen ze fier aan hun vrienden tonen.

De formulieren om vragen, artikelen, activiteiten mee te delen vindt je onder de rubriek 'Contact'. 
De auteurs van artikelen vinden een vragenlijst onder de rubriek 'd e Zebra/ Uw ervaring'. Die lijst kunnen ze aanwenden om hun artikel op te bouwen.
We danken allen die in de pen kruipen.

Voor de publicatie van activiteiten dienen we wel tijdig de aankondiging te ontvangen. Dit zijn de limietdata voor ontvangst van de aankondiging horend bij de edities:

Editie 1: 15 januari
Editie 2: 15 maart
Editie 3: 15 juni
Editie 4: 15 augustus
Editie 5: 15 oktober

Eindredactie
Erwin Lens
0486 68 25 18
bzc_redactie@yahoo.com

Via onderstaand formulier kan je je abonneren en lid van de BZC worden. Hieronder vindt je een overzicht van de lidgelden.

Abonnement
België
* gedrukt en toegestuurd via de post: 28€ per jaar
* digitaal (pdf) via mail toegestuurd: 25€ per jaar

Buitenland
* gedrukt en toegestuurd via de post: 40€ per jaar
* digitaal (pdf) via mail toegestuurd: 25€ per jaar

Duidt je keuzes aan voor taal, pdf of niet en jaar

Velden met * zijn verplicht
Gelieve 01 in de BZC-code in te vullen