BZC Blikvanger/Sous les Spots juni/juin

Weet je dat ons tijdschrift bol staat van

  1. de uitleg van ervaren liefhebbers?
  2. besprekingen van specifieke mutaties?
  3. verslagen van activiteiten van BZC en zijn rayons?
  4. vragen van leden beantwoorden?

Weet je dat dat alles geïllustreerd is met kwaliteitsfoto’s? Weet je dat we op de redactie steeds meer kweekervaringen, met foto’s, ontvangen van de andere leden?

Wil jij ook genieten van al die ervaringen van anderen? Dat kan simpelweg door lid te worden van BZC! Op onze website www.bzc-zebravinken.be vindt je daarvoor alle info.

We hebben de laatste weken niet stilgezeten. Onze website staat boordevol nieuwe foto’s verspreid over verschillende pagina’s. We hebben alle rayonshows voor 2016 toegevoegd zodat jij ze alvast kan inplannen in je agenda.

Neem een kijkje in de kalender
Bekijk de affiche van elke rayon


Savez-vous que notre revue vous offre une masse d’informations:

  1. des explications d’éleveurs expérimentés?
  2. des articles sur des mutations spécifiques?
  3. des rapports d'activités du BZC et de ses rayons?
  4. des réponses adéquates sur les questions des membres?

Savez-vous que toute cette information est illustrée avec des photos de bonne qualité? Savez-vous que la rédaction reçoit de plus en plus des expériences, avec photos, d’autres éleveurs? Savez-vous que ces articles sont plubliés?

Vous voulez aussi profiter de toutes ces expériences? Pas de problème! Il suffit de devenir membre du BZC! Vous trouvez toute info sur notre site www.bzc-zebravinken.be.

Le dernier temps, on a bien progressé. Le website est pleine de photos. Nous vous invitons à savourer ces belles photos. Toutes les expositions viennent d'être ajoutées. Notez-les dans votre agenda

Le calendrier des expos
Les infos des expos


Agenda

ZCB - Fotobespreking — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Jugement sur photo — Belgische Zebravinken Club

BZC - Bestuursvergadering/Réunion du comité de direction — Belgische Zebravinken Club

WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
WZC - Préjugement — Belgische Zebravinken Club

AZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
AZC - Préjugement — Belgische Zebravinken Club


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Dit is één van de promotiekleurslagen van 2016.   Voici une des couleurs de promotion de l’année 2016. 

Dit is één van de promotiekleurslagen van 2016. 

Voici une des couleurs de promotion de l’année 2016.