Blikvanger/Sous les Spots maart/mars 2017

Enkele woorden van onze voorzitter tijdens het Zebravinkenfeest:

Beste vrienden, van harte welkom op de algemene vergadering van BZC. Wanneer je maanden lang bezig bent en plannen maakt en uitkijkt naar deze dag, dan vloek je en sakker je wat af wanneer je op radio en TV de beslissing hoort dat alle verzamelingen, verkopen en tentoonstellingen van o.a. siervogels verboden zijn. Uiteindelijk komt het besef dat je er toch niks aan kan doen en dat je voort moet. Voor ons is het een tegenvaller, maar nog meer tegenslag heeft de liefhebber die al zijn vogels kwijt is. Wij hebben onze hobby en zebravinken nog en meer, we hebben elkaar nog. En met de opstart van de rayon Limburg zijn we meer BZC dan ooit. Iets waar ik als voorzitter alleen maar trots op kan zijn. Ik loof de inspanningen van mijn team om activiteiten uit te werken en de goede werking van BZC te continueren en bij te sturen waar nodig.

Heb je een vraag? Stuur die dan zeker door naar onze redactie of via de website.

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Quelques mots de notre président à la fête des mandarins du BZC:

Chers amis et chères amies, bienvenue à l’assemblée générale du BZC. Lorsque l’on passe une longue période à planifier une journée «mandarins» on déteste les nouvelles du type: il est défendu de rassembler des oiseaux et d’organiser des expos. Mais après le regret vient l’acceptation. Une mauvaise chose pour nous, mais c’est encore pire pour l’amateur qui perd tous ses oiseaux. Il nous reste le plaisir de se rencontrer. Et après le redémarrage du rayon Limbourg, le BZC est à nouveau complet. Je remercie mon équipe pour leur boulot dans la continuation du BZC.

Avez-vous une question? N’hésitez pas, envoyez nous la question directement à la rédaction ou via notre site.

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Fotoshow
Kleurkampioen
Superprestige