Blikvanger/Sous les Spots november/novembre

Noteer nu al in je agenda: 4 februari 2017

Zebravinkenfeest in Zevendonk (Turnhout)

Enkele impressies van afgelopen activiteiten? Iemand die een zinnetje of 2 kwijt wil?

Heb je foto's van de activiteiten? Mogen we die gebruiken? Stuur ze naar onze redactie.

Hoe breng jij je vogels in conditie voor TT? Stuur ons een kort verslag van je voorbereiding Heb je africhtingskooien? Hoe zien die er uit? Hoe veel keer per week geef je je vogels een bad? Of spuit je ze nat? Hoe warm is dat water? Voeg je producten toe aan het badwater? Wij maken er een artikel van.

Denk je al aan het volgend kweekseizoen? Dan kan je bij onze sponsors op de shows terecht voor zaden, eivoer, ... Zeg hen dat je lid van BZC bent.

Vergeet niet je lidgeld te betalen Dat kan op elke show van BZC. Dat kan via de overschrijving die in Zebra 6 meegestuurd wordt Vergeet niet het jaar 2017 in de mededeling te vermelden.

Vergeet ook niet deel te nemen aan de Versele-Laga Super Prestige en Kleurkampioen.

Alle info over de shows en de overkoepelende Super Prestige en Kleurkampioen vindt je op onze website www.bzc-zebravinken.be

WZC: 3 en 4 december 2016 te Roeselare

Zebra: Nationaal Kampioenschap BZC 5 en 6 november te Aarschot

Alle info op www.bzc-zebravinken.be

Neem een kijkje in de kalender
Bekijk de affiche van elke rayon


Notez dès maintenant en rouge et en gras dans votre agenda: le 4 février 2017

La fête des mandarins à Zevendonk (Turnhout)

Vos impressions au sujet des activités passées? Quelques phrases suffisent.

Avez-vous pris des photos lors de ces activités? Pouvons-nous les publier dans notre revue et sur le website?

Comment soignez-vous la condition de vos mandarins d’expo? Envoyez-nous un court résumé de cette préparation Possédez-vous des cages spécifiques pour cette préparation? Décrivez-les? Ajoutez une photo. Vous donnez un bain à ces mandarins? Combien par semaine? Utilisez-vous un vaporisateur? Quelle est la température de l’eau? Ajoutez-vous des produits à l’eau du bain? Nous ferons un article avec vos réponses.

Préparez-vous déjà maintenant la saison d’élevage de 2017? Nos sponsors ont tout ce dont vous avez besoin pour obtenir de bons résultats d’élevage. Contactez nos sponsors lors des expos et mentionnez que vous êtes membre du BZC.

N’oubliez pas de payer votre cotisation. Vous pouvez payer en direct lors de nos expos. Ou vous pouvez utiliser le virement ajouté au Zebra 6 de cette année. N’oubliez pas de mentionner : “année 2017” en communication du virement.

N’oubliez pas de participer au Versele-Laga Super Prestige et aux Champions de Couleur.

Pour tous renseignements sur les expos et les concours Super Prestige et Championnat Couleurs: www.bzc-zebravinken.be

WZC: 3 et 4 décembre 2016 à Roeselare

Zebra: Championnat National du BZC 5 et 6 novembre à Aarschot

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be

Le calendrier des expos
Les infos des expos


Agenda

ZCB - Zebra 2016 — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Zebra 2016 — Belgische Zebravinken Club
BZC - BESTUURSVERGADERING/RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Nabeschouwing TT en jaarprogramma 2017 — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Rapport du TT et programme 2017 — Belgische Zebravinken Club
WZC - Gouden Ring Show — Belgische Zebravinken Club


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

0C8A4CED-6E10-4F27-B725-87FA8B9023CB.JPG
IMG_0565.PNG