Onze lokale afdelingen, de rayons,
zijn de directe contactpunten van onze club met de leden.

De rayons organiseren vergaderingen, uiteenzettingen, shows, … waar leden en niet-leden altijd welkom zijn.

Daar krijgen de leden uitleg over voeding, kweek, mutaties, koppelen, … en alles wat met onze zebravinken te maken heeft. Daarbij doen de rayons beroep op de kennis en ervaring van de beslagen rotten uit de ganse BZC-familie en daarbuiten. De rayons helpen alle zebravinkenliefhebbers en hebben extra aandacht voor beginners en jongeren.

Wil je er ook bij zijn? Bekijk de agenda’s en spring eens binnen! Je hoeft geen lid te zijn! We helpen je! Onze deuren staan wijd open!

Antwerpen: AZC

Wij verwelkomen iedereen op onze jaarlijkse show in oktober!

Als AZC zijn we een club van gedreven zebravinkenliefhebbers en –kwekers.
Onze contactdagen, een vijftal per jaar, gaan door op donderdagavonden te Turnhout (Zevendonk).
Iedereen, van beginneling tot ervaren kweker, komt er aan zijn trekken, leert er en wordt met raad en daad bijgestaan.

Onze jonge-vogeldag, waar iedereen welkom is, gaat door in juni.
Hoogtepunt is onze show die kadert in het Diamond Bird gebeuren te Zandhoven. Het is ook daar dat ons clubkampioenschap wordt gespeeld.

Voorzitter: Jos Vansant
014 58 07 16
jos_vansant@hotmail.com

Volgende evenementen


Brabant: ZCB

Wij verwelkomen iedereen op onze jaarlijkse show begin november!

ZCB is binnen de club bekend voor zijn stramien van tweemaandelijkse bijeenkomsten waar alle mutaties, problemen bij de kweek ervan, voeding, … besproken worden vanuit de eigen ervaring van de zebravinkenliefhebbers.
Onze babykeuringen zijn druk bijgewoonde shows waar open discussie centraal staat. Aansluitend daarbij organiseren we een barbecue waar de vriendensfeer primeert.
In november is ons hoogtepunt gepland: onze jaarlijkse show. Wij gaan er fier op dat deze de laatste jaren uitgegroeid is tot het Nationaal Kampioenschap 'Zebra' van BZC.
Iedereen, alle leden van de rayons en niet-leden zijn welkom op al onze samenkomsten.

Voorzitter: Johan Korthout
0498 57 50 32
jo.korthout@daftrucks.com

Volgende evenementen


limburg: ZCL

Wij verwelkomen iedereen op onze komende evenementen!

Wij, een groep jonge gepassioneerden, bijgestaan door enkele ervaren kleppers, beginnen aan de uitbouw van deze rayon. Wij nodigen jullie uit op al onze bijeenkomsten. Ons doel is de opbouw van een vriendenkring van kwekers die alle dezelfde passie delen: zebravinken.

Om onze evenementen bekend te maken zullen we deze website, het tijdschrift ‘de Zebra, en email-contacten aanwenden. Wil je erbij zijn stuur dan een mail of contacteer onze voorzitter.

Iedereen, lid van BZC of niet, is welkom! Het belangrijkste is dat we dezelfde passie delen!

Voorzitter: Christophe Vloemans
0473 32 78 39
vloemans.christophe@hotmail.com

Volgende evenementen


Oost-Vlaanderen: OVZC

Wij verwelkomen iedereen op onze ééndagsshow in oktober!

OVZC is binnen de BZC gekend voor zijn ééndagsshow, waar alle liefhebbers alle facetten van het tentoonstellen leren kennen. De liefhebber mogen tussen de rekken lopen, luisteren bij de keurders, onderling discussiëren. Iedereen die deelnam noemt dit zeer leerrijk, vooral voor jonge en beginnende kwekers. 

Bovendien worden jonge en beginnende kwekers bij OVZC met raad en daad bijgestaan door de ervaren kwekers die er lid zijn.

Wil je dit ook eens beleven, spring dan binnen. Je bent welkom!
Ook niet leden zijn welkom! Je vindt alle gegevens in de agenda van OVZC.

Voorzitter: Edelbert Staes
0486 68 25 18
lens.e@pandora.be

Volgende evenementen


West-Vlaanderen: WZC

Wij verwelkomen iedereen op onze jaarlijkse show in december!

WZC werkt volgens een jaarlijks stramien. Vooreerst komt de promotiekleurslag van het lopend jaar aan bod in woord en beeld.
De babykeuring is de show waar goede raad en tips uitgewisseld worden. Voor die babykeuring kunnen we steeds beroep doen op de vakkennis van gerenommeerde liefhebbers.
De Gouden Ring Show begin december sluit ons werkjaar af.

WZC heeft ook aandacht voor onze Franse leden (van over de schreve), maar iedereen is er welkom. U ook!

Voorzitter: Walter Vanhoutte
0468 12 03 24

Volgende evenementen


Wallonië: DIAM

Wij verwelkomen iedereen op onze jaarlijkse tentoonstelling in september!

Wallonië omvat slechts één rayon die alle franstalige provincies groepeert. Het Groot-Hertogdom Luxemburg is in de rayon DIAM geïntegreerd. Ook leden uit Frankrijk behoren tot deze groep.
Onze jaarlijkse tentoonstelling gaat door in Emines, dichtbij namen. Deze show wordt georganiseerd in samenwerking met de club van Gembloux (GA). Naast onze zebravinken maken andere groepen deel van de show uit: andere exoten en grasparkieten. Het is een samenwerking van enkele speciaalclubs.
De elk jaar meer dan 500 aanwezige zebravinken komen uit België, Luxemburg en Frankrijk.
Jaarlijks was er  een keuring van jonge vogels, een traditie waar we dit jaar terug mee willen starten.

Je bent steeds welkom!

Voorzitter: Philippe Rosy
06 454 19 20
philippe.rosy@skynet.be

Volgende evenementen