Tweemaandelijks magazine van de Belgische Zebravinken Club
de Zebra

de Zebra

Ons tijdschrift “de Zebra” houdt alle leden op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club en binnen de rayons. Ook technische artikelen in verband met vererving, voeding, kweek, huisvesting, enz… komen aan bod.

Interviews met kwekers komen telkens weer onder de rubriek “ten huize van”. 
Vragen van leden en niet-leden worden in de rubriek ‘de vraagbaak’ beantwoord. 
De agenda’s bevatten alle komende activiteiten van alle rayons.

“de Zebra” verschijnt in A4-formaat, bevat 14 bladzijden in kleur, is duidelijk leesbaar en de teksten worden opgefleurd met bijhorende foto’s.

 
 

Heb je een vraag over Zebravinken?

Stel ze hier en wij bezorgen je een antwoord via ons tijdschrift de Zebra.

Bezit je foto's die je vraag verduidelijken?
Stuur die foto's naar bzc_redactie@yahoo.com


De Redactie

Voor het samenstellen van een tijdschrift moet men over een groot aantal verslaggevers kunnen beschikken. Voor de Zebra is dit niet anders.
Zo zorgt elke rayon voor verslagen van zijn activiteiten. Technische artikelen worden zowel door leden als in de redactie opgebouwd.
Foto’s komen in de Zebra terecht uit evenveel bronnen als artikelen.

Door onze vertaaldienst die bestaat uit leden die niet alleen de Franse taal beheersen maar ook zebravinkeniers zijn,
worden de artikelen klaargemaakt voor de Franstalige versie van ons tijdschrift.

Na een eindcontrole worden de puzzel van artikelen en foto’s in elkaar gepast tot een clubblad waar elk lid zijn gading in vindt.
De eindredactie waakt ook over het copyright.

In de colofon staan telkens de namen van de verslaggevers en tolken op die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van die uitgave.

De eindredactie gebeurt door:
Jan van Looy (janvanlooy1@telenet.be)
Rosy Philippe (philippe.rosy@skynet.be)
Erwin Lens (bzc_redactie@yahoo.com)

Voor de foto’s kunnen we een beroep doen op onze huisfotografen Jan Van Looy en Bart Houben.

Heb je zelf een artikel of heb je een vraag, wij zorgen voor de publicatie of het antwoord en de publicatie.
Stuur je artikel en/of vraag naar bzc_redactie@yahoo.com