Belgische Zebravinken club

BZC is een vriendenclub waar elke zebravinkenfanaat zich meteen thuis voelt en waar iedereen welkom is en geholpen wordt. Welkom! Onze kennis is er voor iedereen!
 

Heb je een vraag?
Wil je meer weten over BZC?
Weet je niet bij wie je terecht kan?

Heb je info nodig over BZC?
 
 
 
 

Bestuur

Voorzitter

François Janssens
03 315 84 39
ffrancois.janssens@telenet.be

TT-voorzitter

Johan Korthout
0498 57 50 32
jo.korthout@daftrucks.com

PR-manager

Marc Ros
0468 20 03 34
marcros1950@hotmail.com

Ondervoorzitter

Philippe Rosy
064 54 19 20
philippe.rosy@skynet.be

Nationaal penningmeester

Luk Lievrouw
09 386 58 29
bzc.secretaris@yahoo.com

Coördinator

Etienne De Bock
03 777 20 41
yolandavankerckhoven@skynet.be

Secretaris

Luk Lievrouw
09 386 58 29
bzc.secretaris@yahoo.com

Webmaster

Bart Vermeiren
0473 46 17 20
bartvermeiren@me.com


Ontstaan en doel

In 1974 werd BZC, de Belgische Zebravinken Club, gesticht door enkele fervente liefhebbers van zebravinken waaronder Paul Chabot, Louis Gonnissen en Etienne De Bock. Onder hun impuls is BZC uitgegroeid tot de vriendenkring die het nu is. Sinds 1974 is er veel veranderd: het aantal mutaties van zebravinken is de hoogte in geschoten, de kennis over zebravinken heeft een enorme uitbreiding gekend, de kweekomstandigheden zijn volledig anders geworden door onder andere aangepaste voeding, door de toegenomen kennis, enz…
Maar de vriendensfeer  is gebleven en heeft nog dezelfde doelstellingen als toen in 1974. Ondertussen telt BZC ook leden in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en andere landen.

Zoals de naam van de club duidelijk weergeeft staat bij ons alles in het teken van onze zebravinken. We gaan er prat op dat we zebravinken “onze passie” kunnen noemen.

BZC is een vzw waarvan het doel is de populariteit van de zebravink te promoten door, onder andere:

  • het uitgeven van een tweemaandelijks tijdschrift

  • het inrichten en het meewerken aan tentoonstellingen, shows en activiteiten rond zebravinken

  • het opmaken en bijwerken van standaarden

  • het samenwerken met organisaties die eenzelfde doel nastreven.

Rayons en werking

BZC heeft afdelingen, de rayons, opgebouwd in elke Vlaamse provincie en Wallonië. Die rayons zijn de ontmoetingsplaatsen voor onze leden in hun eigen streek. De rayons organiseren bijeenkomsten, voordrachten, shows, jonge vogeldagen, enz…
Al deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor leden en voor niet leden. Iedereen is er welkom.
BZC is en blijft een vriendenclub.


De beheerraad zorgt voor de administratieve omkadering, de middelen voor promotie en de dagelijkse leiding van de club. Voor die dagelijkse leiding is de beheerraad richtinggevend, maar de beslissingen worden genomen in samenspraak met de rayonverantwoordelijken.

De Zebra en werkgroepen

Ons tijdschrift “de Zebra” houdt alle leden op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club en binnen de rayons. Ook technische artikelen in verband met vererving, voeding, kweek, huisvesting, enz… komen aan bod. Interviews met kwekers komen telkens weer onder de rubriek “ten huize van”. 
Vragen van leden en niet-leden worden in de rubriek ‘de vraagbaak’ beantwoord. De agenda’s bevatten alle komende activiteiten van alle rayons. “de Zebra” verschijnt in A4-formaat, bevat 14 bladzijden in kleur, is duidelijk leesbaar en de teksten worden opgefleurd met bijhorende foto’s.

Een technische commissie verzorgt jaarlijks een technische dag waar de mutatie van het jaar, de promotiekleurslag, tot in detail besproken wordt. Daarnaast bewerken ze de standaardeisen en houden ze de leden van de recentste ontwikkelingen op de hoogte.

De tentoonstellingscommissie herschrijft jaarlijks de reeksindelingen en het wedstrijdreglement voor de rayonshows. Daarenboven beheert ze de Super Prestige, een klassement dat tot stand komt door de beste tentoonstellingsresultaten samen te tellen.

 

Foto's van onze algemene vergadering op 16 januari 2016

Onze fotografen zijn Raf Mijnendockx, Koen Dumarey, Angelino Demeester, Tino Allemeersch, Bart Houben, Didier Duvivier, Luk Lievrouw en Bart Vermeiren.

 

VZW sinds 1988 Id nr. 3658/89