Blikvanger/Sous les Spots juli/juillet 2018

 1. Agenda van DIAM
  Spreekbeurt door Fédéric Bivert over zebravinken De klassieken en het herkennen van hun splitten 16 september 2018 om 10u00 Centre Culturel et Sportif Place Dauginet 1 Emines/La Bruyère Ter gelegenheid van de Expo van DIAM

 2. Herhaling van alle shows
  We herinneren eraan dat de reglementen van de BZC-wedstrijden ‘Versele-Laga Super Prestige’ en ‘de Kleurkampioen’ aangepast zijn. Alle info vindt je op onze website www.bzc-zebravinken.be

 3. Vraagbaak
  Brabant (ZCB) stuurde 4 vragen door die gesteld werden ter gelegenheid van hun vergaderingen De antwoorden vindt je in nummer 5 van ons tijdschrift ‘de Zebra’ Wij beantwoorden graag jullie antwoorden. Stuur je vragen naar bzc_redactie@yahoo.com

Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be


 1. Agenda de DIAM
  Conférence de Fédéric Bivert sur les mandarins Les classiques et reconnaissance des porteurs 16 septembre 2018 à 10h00 Centre Culturel et Sportif Place Dauginet 1 Emines/La Bruyère A l’occasion de l’Expo du DIAM

 2. Tous les expos du BZC: la liste
  Nous répétons que le BZC vient d’adapter les règlements de ces concours: le ‘Versele-Laga Super Prestige’ et ‘le Champion Couleur’ Pour toute information: www.bzc-zebravinken.be

 3. Q & R
  Le Brabant (ZCB) nous envoyait 4 questions posées lors de leurs réunions. Vous trouverez toutes les réponses dans le N° 5 de notre revue ‘de Zebra’ Nous répondons à toutes vos questions sur les mandarins. Envoyez-les à bzc_redactie@yahoo.com

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC shows

BZC shows 2018

Blikvanger/Sous les Spots: juni/juin 2018

Wegens een dubbele boeking van de zaal is AZC genoodzaakt zijn jonge vogeldag naar een andere datum te verschuiven. De nieuwe afspraak voor die babykeuring is gepland op woensdag 13 juni 2018 om 19u00. De zaal blijft dezelfde: Zaal Ter Donk, Kapelweg te Turnhout Iedereen is welkom! Info bij ermanite@yucom.be

Nu velen reeds een reeks jonge vogels op stok hebben, denken we al aan het komende TT-seizoen. Daarom voorzien we vanaf Zebra 3 van dit jaar een artikelreeks die de meest voorkomende fouten onder de aandacht brengt. Mis die reeks niet! Je scores op de shows worden er alleen maar beter van. Indien je nog geen lid bent is dat een reden om nu meteen je lidgeld te storten. Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be

Vanaf 25 mei geldt een aangepaste reglementering van de privacy. Die aanpassing is opgelegd door de EU. Je vindt alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be

Babykeuringen:
ZCB: 20 mei 2018 om 9u30
Babykeuring, liefst zwarte bekken
St-Jozefscollege
Bekaflaan 65
3200 Aarschot info: jo.korthout@telenet.be

ZCL: 2 juni 2018 vanaf 8u00
Jonge vogeldag met BBQ Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstr 56
3560 Lummen info: vloemans.christophe@hotmail.com

AZC: 13 juni 2018 om 19u00
Zaal Ter donk
Kapelweg
2300 Turnhout (Zevendonk)
info: ermanite@yucom.be

WZC: 16 juni 2018 Jonge vogeldag
Zaal De Kouter
Kouterstraat 7
8480 Bekegem
info: koen.dumarey@hotmail.com

ZCB: 25 augustus om 13u00
Tafelkeuring BBQ om 17u00
St-Jozefscollege
Bekaflaan 65
3200 Aarschot
info: jo.korthout@telenet.be

Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be


A cause d’ une double réservation de la salle du préjugement de l’AZC le préjugement aura lieu le 13 juin 2018 à 19h00. Le point de rendez-vous reste le même: Zaal Ter Donk, Kapelweg à Turnhout. Tout le monde est le bienvenu! Info: ermanite@yucom.be

Beaucoup d’entre vous ont déjà des jeunes et rêvent des expositions de cette année. On vous aide à sélectionner vos champions. A partir du numéro 3 de notre revue ‘de Zebra’ nous vous indiquons les fautes les plus courantes chez les mandarins. Ne ratez pas cette série d’articles ! Vos résultats s’en trouveront améliorés ! Ceci est une raison supplémentaire de devenir membre de notre club - le BZC- si vous ne l’êtes pas encore. Toute info sur notre site: www.bzc-zebravinken.be

A partir du 25 mai l’EU impose des règles adaptées pour la maintenance des vos données privées. Le BZC s’adapte à ces règles. Vous trouverez toute info sur notre site: www.bzc-zebravinken.be

Les préjugements:
ZCB: 20 mei 2018 om 9u30
Babykeuring, liefst zwarte bekken
St-Jozefscollege
Bekaflaan 65
3200 Aarschot info: jo.korthout@telenet.be

ZCL: 2 juni 2018 vanaf 8u00
Jonge vogeldag met BBQ Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstr 56
3560 Lummen info: vloemans.christophe@hotmail.com

AZC: 7 juni 2018 om 19u00
Zaal Ter donk
Kapelweg
2300 Turnhout (Zevendonk)
info: ermanite@yucom.be

WZC: 16 juni 2018 Jonge vogeldag
Zaal De Kouter
Kouterstraat 7
8480 Bekegem
info: koen.dumarey@hotmail.com

ZCB: 25 augustus om 13u00
Tafelkeuring BBQ om 17u00
St-Jozefscollege
Bekaflaan 65
3200 Aarschot
info: jo.korthout@telenet.be

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Tentoonstellingsvogel

Un bon exemplaire pour les expos
Een goede tentoonstellingsvogel

Blikvanger/Sous les Spots mei/mai 2018

Alle rayons van onze club BZC organiseren jaarlijks -als voorbereiding op hun shows-jonge vogeldagen. Daar worden jouw gekweekte jongen van dit jaar beoordeeld. De toegang en beoordeling zijn gratis. En je bent erbij tijdens de bespreking van jouw eigen vogels. Een ideale gelegenheid om de waarde van jou kweek te vergelijken met die van je kameraden. En meteen ook de mening van de beoordelaar mee te pikken.

Doen! Doen! Doen!

Een overzicht:
ZCB: 20 mei 2018 om 9u30
Babykeuring, liefst zwarte bekken
St-Jozefscollege
Bekaflaan 65
3200 Aarschot info: jo.korthout@telenet.be

ZCL: 2 juni 2018 vanaf 8u00
Jonge vogeldag met BBQ Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstr 56
3560 Lummen info: vloemans.christophe@hotmail.com

AZC: 7 juni 2018 om 19u00
Zaal Ter donk
Kapelweg
2300 Turnhout (Zevendonk)
info: ermanite@yucom.be

WZC: 16 juni 2018 Jonge vogeldag vanaf 9u
Zaal De Kouter
Kouterstraat 7
8480 Bekegem
info: koen.dumarey@hotmail.com

ZCB: 25 augustus om 13u00
Tafelkeuring BBQ om 17u00
St-Jozefscollege
Bekaflaan 65
3200 Aarschot
info: jo.korthout@telenet.be

Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be


Chaque rayon de notre club, le BZC, organise annuellement des préjuge-ments. Ces préjugements sont les préparations des expos des rayons. En bref, un préjugement veut dire: vos jeunes mandarins sont évalués, l’accès et le jugement sont gratuits, vous assistez au jugement de vos jeunes. Un préjugement est donc le moment idéal pour comparer votre élevage à celui de vos copains et d’assister aux commentaires du juge professionel.

Participez! Participez! Participez!

Les préjugements:
ZCB: 20 mei 2018 om 9u30
Babykeuring, liefst zwarte bekken
St-Jozefscollege
Bekaflaan 65
3200 Aarschot info: jo.korthout@telenet.be

ZCL: 2 juni 2018 vanaf 8u00
Jonge vogeldag met BBQ Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstr 56
3560 Lummen info: vloemans.christophe@hotmail.com

AZC: 7 juni 2018 om 19u00
Zaal Ter donk
Kapelweg
2300 Turnhout (Zevendonk)
info: ermanite@yucom.be

WZC: 16 juni 2018 à partij de 9h
Jonge vogeldag
Zaal De Kouter
Kouterstraat 7
8480 Bekegem
info: koen.dumarey@hotmail.com

ZCB: 25 augustus om 13u00
Tafelkeuring BBQ om 17u00
St-Jozefscollege
Bekaflaan 65
3200 Aarschot
info: jo.korthout@telenet.be

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

jonge vogeldag

Préjugement
Jonge Vogeldag

Blikvanger/Sous les Spots april/avril 2018

Ken je de promotiekleurslagen van 2018?
De combinaties met zwartwang zijn de blijvers van 2017. Dit jaar voegen we daar de witborsten in de klassieke kleuren aan toe.

In aprilnummer van Zebra 2018 vindt je alles over die witborsten.
Hoe moeten ze zich presenteren op de shows? De standaard.
En hoe bekom je ze gericht die standaard? De kweekwijze.

Rayonshows 2018
ZCL: 1 ste eendagshow
zaterdag 8 september 2018

DIAM: 23ste jaarlijkse TT
zondag 16 september 2018

AZC: Diamond Bird Show
zaterdag 6 oktober 2018
zondag 7 oktober 2018

OVZC: Oostvlaamse show
zaterdag 20 oktober 2018
zondag 21 oktober 2018

ZCB: Zebra
Nationaal Kampioenschap
zaterdag 3 november 2018
zondag 4 november 2018

WZC: Gouden Ring Show
zaterdag 1 december 2018
zondag 2 december 2018

Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be


Connaissez-vous les couleurs de promotion de l’année 2018?
Les combinaisons avec le joue noire restent en vigueur en 2018.
On y ajoute pour cette année, le poitrine blanche dans les couleurs classiques

Vous trouverez toute info au sujet des poitrines blanches dans le numéro d’avril du Zebra 2018.
Comment doivent-ils être présentés lors des expos? Le standard.
Comment faut-il les élever pour atteindre cet objectif? La méthode d’élevage.

Les expos des rayons 2018
ZCL: 1 ère expo d’une journée
samedi 8 septembre 2018

DIAM: 23 ème expo annuelle
dimanche 16 septembre 2018

AZC: Diamond Bird Show
samedi 6 octobre 2018
dimanche 7 octobre 2018

OVZC: Expo de la Flandre Occidentale
samedi 20 octobre 2018
dimanche 21 octobre 2018

ZCB: Zebra
Championnat National
samedi 3 novembre 2018
dimanche 4 novembre 2018

WZC: Expo de la Bague d’Or
samedi 1 décembre 2018
dimanche 2 décembre 2018

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Witborst bruin

Poitrine Blanche
Witborst

Blikvanger/Sous les Spots maart/mars 2018

Heb je het jaarlijkse zebravinkenfeest van BZC gemist? Geen nood, je vindt de details in Zebra 2 van 2018.

Zebravinkenfeest

Rayonshows 2018
ZCL: 1 ste eendagshow
zaterdag 8 september 2018

DIAM: 23ste jaarlijkse TT
zondag 16 september 2018

AZC: Diamond Bird Show
zaterdag 6 oktober 2018
zondag 7 oktober 2018

OVZC: Oostvlaamse show
zaterdag 20 oktober 2018
zondag 21 oktober 2018

ZCB: Zebra
Nationaal Kampioenschap
zaterdag 3 november 2018
zondag 4 november 2018

WZC: Gouden Ring Show
zaterdag 1 december 2018
zondag 2 december 2018

Heb je Zebra 1 van 2018 niet ontvangen? Geen nood, regel dan vandaag nog je betaling van je lidgeld.

Zebra

Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be


Vous n’étiez pas présent lors de la fête des mandarins? Nous présentons tous les détails dans le Zebra 2 de 2018!

Zebravinkenfeest

Les expos des rayons 2018
ZCL: 1 ère expo d’une journée
samedi 8 septembre 2018

DIAM: 23 ème expo annuelle
dimanche 16 septembre 2018

AZC: Diamond Bird Show
samedi 6 octobre 2018
dimanche 7 octobre 2018

OVZC: Expo de la Flandre Occidentale
samedi 20 octobre 2018
dimanche 21 octobre 2018

ZCB: Zebra
Championnat National
samedi 3 novembre 2018
dimanche 4 novembre 2018

WZC: Expo de la Bague d’Or
samedi 1 décembre 2018
dimanche 2 décembre 2018

Vous n’avez pas encore reçu le Zebra 1 de 2018? Payez encore aujourd’hui votre cotisation et il est le votre!

Zebra

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Versele-Laga Superprestige

De winnaars van de Versele-Laga Super Prestige
Les vainqueurs du Versele-Laga Super Prestige

Blikvanger/Sous les Spots: februari/février 2018

Op 3 februari 2018 staan al onze prijswinnaars van 2017 in het zonnetje.

Onze prijswinnaars zijn:
De kampioenen van de Versele-Laga Super Prestige: Versele-Laga Super Prestige

De kampioenen van de Kleurkampioen: Kleurkampioen

BZC nodigt hen allen uit in Zaal Ter Donk, Kapelweg, 2300 Turnhout.
Voor de Versele-Laga Super Prestige mogen we 17 winnaars huldigen.
Per kleurreeks bij de Kleurkampioen huldigen we de eerste, de tweede en de derde.

Vergeet niet dat we die voormiddag een Belgisch koppelkampioenschap organiseren, eentje voor TT-koppels en eentje voor kweekkoppels.
Aan het TT-koppelskampioenschap is een specifieke trofee voorzien. En alle deelnemers aan beide koppelkampioenschappen krijgen een naturaprijs.

Bovendien is er ook een vogelverkoop in de voormiddag.

Zeg zelf: er is geen reden te bedenken om niet aanwezig te zijn én niet deel te nemen.

Nieuw op de algemene vergadering:

 1. Koppelkampioenschap voor kweekvogels Welke jongen denk je uit het koppel te kweken? Je kweekkoppels worden daarop beoordeeld
 2. De aanwezigen kiezen de winnaars van de fotowedstrijd
 3. Koppelkampioenschap voor TT-koppels met bijhorende trofee

Wees aanwezig en neem deel op 3 februari 2018
Zaal Ter Donk
Kapelweg
2300 Turnhout

Alle info en reglementen op onze website www.bzc-zebravinken.be


Le 3 février 2018 nous fêterons tous les vainqueurs de l’année 2017.

Ce sont les vainqueurs de:
Champions du Versele-Laga Super Prestige: Versele-Laga Super Prestige
Champions Couleurs: Championnat Couleurs

Le BZC vous invite à la salle Ter Donk, Kapelweg, 2300 Turnhout.
Dans le Versele-Laga Super Prestige nous fêtons 17 vainqueurs.
Par séries du Champions Couleurs nous fêtons le premier, le deuxième et le troisième.

Et n’oubliez pas: l’avant-midi se déroulent:
le championnat pour couples d’expo et le championnat pour couples d’élevage.
Le vainqueur du Championnat Couples Expo reçoit un trophée unique. Les participants aux deux concours reçoivent un prix en nature.

De plus, une vente d’oiseaux est organisée pendant l’avant-midi.

Avez-vous une raison d’être absent et de ne pas participer?

Pour la première fois lors de l’assemblée générale:

 1. Championnat pour couples d’élevage Quels jeunes sortiront de votre couple? Vos couples d’élevage seront évalués selon ce critère
 2. Les personnes présentes évalueront les photos du concours photos
 3. Championnat pour couples d’expo: trophée pour le vainqueur

Soyez présent et participez le 3 février 2018
Zaal Ter Donk
Kapelweg
2300 Turnhout

Pour toute info et les règlements: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Joels

Trofee Koppelkampioenschap
Trophée pour le championnat pour couples

Blikvanger/Sous les Spots: januari/janvier 2018

WZC: 3 & 4 december 2017
Winnaar van het algemeen klassement: Koen Dumarey
Beste Zebravink van de show: Geelsnavel Bleekrug Bruine man (Koen Dumarey)

Vergeet dit niet!
We verwachten jullie foto's voor de Fotowedstrijd op de algemene vergadering (voor 15/1).
Er zijn prijzen voorzien voor de winnaars die jullie kiezen.

De klassementen van de Versele-Laga Super Prestige en de Kleurkampioen staan op de website.

Versele-Laga Super Prestige
Kleurkampioen

Nieuw op de algemene vergadering:

 1. Koppelkampioenschap voor kweekvogels Welke jongen denk je uit het koppel te kweken? Je kweekkoppels worden daarop beoordeeld
 2. De aanwezigen kiezen de winnaars van de fotowedstrijd
 3. Koppelkampioenschap voor TT-koppels met bijhorende trofee

Wees aanwezig en neem deel op 3 februari 2018
Zaal Ter Donk
Kapelweg
2300 Turnhout

Alle info en reglementen op onze website www.bzc-zebravinken.be


Expo du rayon WZC: 3 & 4 decembre 2017
1er au classement: Koen Dumarey
Meilleur Mandarin: Bec jaune dos pâle brun male (Koen Dumarey)

N’oubliez pas! Nous attendons vos photos pour le Concours Photos lors de l'assemblée générale (avant 15/1).
On prévoit des prix pour les vainqueurs sélectionnés par vous-mêmes.

Les classements finals du Versele-Laga Super Prestige et du Championnat Couleurs sont affichés au website:

Versele-Laga Super Prestige
Championnat Couleurs

Pour la première fois lors de l’assemblée générale:

 1. Championnat pour couples d’élevage Quels jeunes sortiront de votre couple? Vos couples d’élevage seront évalués selon ce critère
 2. Les personnes présentes évalueront les photos du concours photos
 3. Championnat pour couples d’expo: trophée pour le vainqueur

Soyez présent et participez le 3 février 2018
Zaal Ter Donk
Kapelweg
2300 Turnhout

Pour toute info et les règlements: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC

Meilleurs Voeux
Beste Wensen

Blikvanger/Sous les Spots: december/décembre 2017

ZCB: 4 & 5 november 2017
Winnaar van het algemeen klassement: François Janssens

Nieuw op de algemene vergadering:

 1. Koppelkampioenschap voor kweekvogels Welke jongen denk je uit het koppel te kweken? Je kweekkoppels worden daarop beoordeeld
 2. De aanwezigen kiezen de winnaars van de fotowedstrijd
 3. Koppelkampioenschap voor TT-koppels met bijhorende trofee

Wees aanwezig en neem deel op 3 februari 2018
Zaal Ter Donk
Kapelweg
2300 Turnhout

Alle info en reglementen op onze website www.bzc-zebravinken.be

Het overzicht van alle rayonshows. De details vind je ook op de website.

 • Zebra 2017, het nationaal kampioenschap van BZC: 4 en 5 november 2017 in Aarschot
 • Diam: 16 en 17 september 2017 in Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 en 8 oktober 2017 in Zandhoven
 • OVZC: 21 en 22 oktober 2017 in Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Gouden Ringshow: 2 en 3 december 2017 in Roeselare

Shows

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Expo du rayon AZC: 4 & 5 novembre 2017
1er au classement: François Janssens

Pour la première fois lors de l’assemblée générale:

 1. Championnat pour couples d’élevage Quels jeunes sortiront de votre couple? Vos couples d’élevage seront évalués selon ce critère
 2. Les personnes présentes évalueront les photos du concours photos
 3. Championnat pour couples d’expo: trophée pour le vainqueur

Soyez présent et participez le 3 février 2018
Zaal Ter Donk
Kapelweg
2300 Turnhout

Pour toute info et les règlements: www.bzc-zebravinken.be

Liste des expositions. Vous trouverez les détails sur notre website.

 • Zebra 2017, le championnat national du BZC: 4 et 5 novembre 2017 à Aarschot
 • Diam: 16 et 17 septembre 2017 à Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 et 8 octobre 2017 à Zandhoven
 • OVZC: 21 et 22 octobre 2017 à Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Expo de la Bague d’Or: 2 et 3 décembre 2017 à Roeselare

Shows

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

WZC - Expo de la Bague d'Or — Belgische Zebravinken Club
WZC - Gouden Ring Show — Belgische Zebravinken Club
AZC - sélection avec Jan Van Looy — Belgische Zebravinken Club
AZC - selectie o.l.v. Jan Van Looy — Belgische Zebravinken Club

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC

Algemene vergadering BZC
l’Assemblée générale du BZC