Blikvanger/Sous les Spots: oktober/octobre 2017

Rayonshow AZC: 7 en 8 oktober 2017
35 deelnemers
Winnaar van het algemeen klassement: François Janssens

Rayonshow OVZC: 21 en 22 oktober 2017
500 zebravinken van 26 deelnemers
Beoordeeld door 5 keurders: 4 KBOF en 1 NBVV
Winnaar van het algemeen klassement: François Janssens
Kleurkampioen: Blackface Zwartwang Grijs van Jos Vansant

Foto’s van Erwin Lens op Facebook

Het overzicht van alle rayonshows. De details vind je ook op de website.

 • Zebra 2017, het nationaal kampioenschap van BZC: 4 en 5 november 2017 in Aarschot
 • Diam: 16 en 17 september 2017 in Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 en 8 oktober 2017 in Zandhoven
 • OVZC: 21 en 22 oktober 2017 in Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Gouden Ringshow: 2 en 3 december 2017 in Roeselare

Shows

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Expo du rayon AZC: 6 et 7 octobre 2017
35 exposants
1er au classement: François Janssens

Expo du rayon OVZC: 21 et 22 octobre 2017
500 mandarins pour 26 exposants
5 juges: 4 KBOF et 1 NBVV
1er au classement: François Janssens
Couleur Champion: Face Noire Gris Joues Noires du Jos Vansant

Photos de Erwin Lens sur Facebook

Liste des expositions. Vous trouverez les détails sur notre website.

 • Zebra 2017, le championnat national du BZC: 4 et 5 novembre 2017 à Aarschot
 • Diam: 16 et 17 septembre 2017 à Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 et 8 octobre 2017 à Zandhoven
 • OVZC: 21 et 22 octobre 2017 à Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Expo de la Bague d’Or: 2 et 3 décembre 2017 à Roeselare

Shows

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


De tussenstand van de Versele-Laga SuperPrestige na 3 TT's:
Le classement temporaire du Versele-Laga Super Prestige après 3 expos:

Superprestige Versele-Laga


Agenda

Zebra 2017
ZCB - Nabeschouwing TT en jaarprogramma 2018
ZCB - Rapport de l’expo et programme 2018
WZC - Gouden Ring Show
WZC - Expo de la Bague d'Or

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Show OVZC

Show OVZC

Blikvanger/Sous les Spots oktober/octobre 2017

Rayonshow DIAM: 16 en 17 september 2017
665 zebravinken van 39 deelnemers: een zeer mooi resultaat
Beoordeeld door 6 keurders: 3 AOB, 2 KBOF en 1 Fransman
Alle rayons waren aanwezig.
Winnaar van het algemeen klassement: Andre BRACQUE
Best in show: pastel bruine man van Etienne De Bock

Het overzicht van alle rayonshows. De details vind je ook op de website.

 • Zebra 2017, het nationaal kampioenschap van BZC: 4 en 5 november 2017 in Aarschot
 • Diam: 16 en 17 september 2017 in Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 en 8 oktober 2017 in Zandhoven
 • OVZC: 21 en 22 oktober 2017 in Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Gouden Ringshow: 2 en 3 december 2017 in Roeselare

Shows

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Expo du rayon DIAM: 16 et 17 septembre 2017
665 mandarins pour 39 exposants: une belle réussite
6 juges: 3 AOB, 2 KBOF et 1 Français
Tous les rayons étaient présents.
1er au classement: Andre BRACQUE
Best in show: mâle pastel brun Etienne De Bock

Liste des expositions. Vous trouverez les détails sur notre website.

 • Zebra 2017, le championnat national du BZC: 4 et 5 novembre 2017 à Aarschot
 • Diam: 16 et 17 septembre 2017 à Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 et 8 octobre 2017 à Zandhoven
 • OVZC: 21 et 22 octobre 2017 à Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Expo de la Bague d’Or: 2 et 3 décembre 2017 à Roeselare

Shows

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

AZC - Diamond Bird Show
AZC - Diamond Bird Show
OVZC - Grote Zebravinkenshow
OVZC - Grand concours des Mandarins
ZCB - Witborst klassieke kleuren
ZCB - poitrine blanche

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Show DIAM

Show DIAM

Blikvanger/Sous les Spots September/Septembre

Eindelijk! Ontmoetingstijd! Tijd voor de kampioenen! De shows komen er aan. Aan die expo’s koppelen de organisatoren meestal een verkoop. BZC koppelt aan die tentoonstellingen zijn Versele-Laga Super Prestige en zijn Kleurkampioen met een karrevracht van mooie prijzen. Wees erbij én neem deel én win prijzen én wordt kampioen!

Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be

Kort verslagje van jong vogeldag OVZC: (Erwin Lens: Bericht op Facebook)

Beste Vrienden,

OVZC bedankt iedereen aanwezig op onze jonge Zebravinken dag. Alle eer gaat naar onze gastkeurmeester Guido Jansegers die alle vogels objectief heeft beoordeeld. De prijswinnaars: Koen Dumarey, Tino Allemeersch, Paul Iwens, De Bock Etienne, Andre Braque en Geert Braam. Limburg (ZCL) was vertegenwoordigd door Christophe Vloemans. We bedanken ook alle medewerkers Claire De Rudder, Edelbert, Andre en Etienne van OVZC.

Het overzicht van alle rayonshows. De details vind je ook op de website.

 • Zebra 2017, het nationaal kampioenschap van BZC: 4 en 5 november 2017 in Aarschot
 • Diam: 16 en 17 september 2017 in Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 en 8 oktober 2017 in Zandhoven
 • OVZC: 21 en 22 oktober 2017 in Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Gouden Ringshow: 2 en 3 december 2017 in Roeselare

Shows

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Enfin! Le temps de se rencontrer! Le temps des champions! Les shows arrivent. Et la plupart des organisations prévoient une vente associée à leur expo. Le BZC vous remercie pour votre participation à ces shows par l’intermédiaire de nos concours: le Versele-Laga Super Prestige et le Champion Couleur avec une masse de prix magnifiques. Soyez présent, participez et gagnez des prix en devenant champion!

Pour toute information, visitez note website: www.bzc-zebravinken.be

Rapport du préjugement OVZC: (Erwin Lens: Bericht op Facebook)

Chers amis,

OVZC remercie les amateurs présents lors de notre préjugement Nous remercions aussi Guido Jansegers pour le jugement professionel. Les vainqueurs: Koen Dumarey, Tino Allemeersch ,Paul Iwens, Etienne De Bock , André Bracque et Geert Braem. ZCL était representé par Christophe Vloemans. On n’oublie pas les travailleurs: Claire De Rudder, Edelbert, Andre et Etienne.

Liste des expositions. Vous trouverez les détails sur notre website.

 • Zebra 2017, le championnat national du BZC: 4 et 5 novembre 2017 à Aarschot
 • Diam: 16 et 17 septembre 2017 à Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 et 8 octobre 2017 à Zandhoven
 • OVZC: 21 et 22 octobre 2017 à Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Expo de la Bague d’Or: 2 et 3 décembre 2017 à Roeselare

Shows

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

AZC - Engelse keuring van klassieke kleuren o.l.v. Leo Van Echelpoel — Belgische Zebravinken Club
AZC - jugement à l’anglaise des couleurs classiques par Leo Van Echelpoel — Belgische Zebravinken Club
DIAM - 22ste jaarlijkse tentoonstelling — Belgische Zebravinken Club
DIAM - 22ième exposition annuelle — Belgische Zebravinken Club
DIAM - Frederic Bivert: présentation de son tout recent livre — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Préparation de l’expo & nourriture — Belgische Zebravinken Club
ZCB - voorbereiding TT en voeding — Belgische Zebravinken Club

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Jong vogeldag OVZC

Jong vogeldag OVZC
Préjugement OVZC

Blikvanger/Sous les Spots: augustus/août 2017

We nodigen allen uit om aanwezig te zijn én deel te nemen aan onze shows van onze rayons. We wensen allen ook prachtige resultaten op die shows. Overal zijn mooie naturaprijzen voorzien.

Bovendien voorzien de overkoepelende BZC-wedstrijden, de Versele-Laga Super Prestige en de Kleurkampioen, voor extra naturaprijzen. De reglementen voor die wedstrijden waaraan je automatisch deelneemt door aan minimum 3 rayonshows deel te nemen (Zebra 2017 inbegrepen), vindt men op onze website bij de genoemde wedstrijden.

Het overzicht van alle rayonshows. De details vindt men ook op de website.

 • Zebra 2017, het nationaal kampioenschap van BZC: 4 en 5 november 2017 in Aarschot
 • Diam: 16 en 17 september 2017 in Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 en 8 oktober 2017 in Zandhoven
 • OVZC: 21 en 22 oktober 2017 in Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Gouden Ringshow: 2 en 3 december 2017 in Roeselare

Shows

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Nous vous invitons à visiter et à participer aux expositions de nos rayons. Nous vous souhaitons d’excellents résultats lors de ces shows. Tous les organisateurs offrent des beaux prix en nature.

Les concours organisés par le BZC autour des expos des rayons, le Super Prestige Versele-Laga et le Champion Couleur, vous offrent la possibilité d’obtenir des prix en nature ne surplus. Les règlements de ces concours se trouvent sur notre website. Il suffit de participer à trois expos (Zebra 2017 inclus).

Liste des expositions. Vous trouverez les détails sur notre website.

 • Zebra 2017, le championnat national du BZC: 4 et 5 novembre 2017 à Aarschot
 • Diam: 16 et 17 septembre 2017 à Emines/La Bruyère
 • AZC, Diamond Bird Show: 7 et 8 octobre 2017 à Zandhoven
 • OVZC: 21 et 22 octobre 2017 à Nieuwkerken-Waas
 • WZC, Expo de la Bague d’Or: 2 et 3 décembre 2017 à Roeselare

Shows

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

OVZC - Préjugement — Belgische Zebravinken Club
OVZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Jugement sur table avec BBQ — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Tafelkeuring met BBQ — Belgische Zebravinken Club

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

ZCL

Jong vogeldag ZCL
Préjugement ZCL

Blikvanger/Sous les Spots juli/juillet 2017

Beste Zebravinken liefhebber,

BZC heeft ook een Facebook groep met alles over onze activiteiten, vogelbeurzen en tentoonstellingen.

Wil je lid worden? https://www.facebook.com/groups/134673273760516/

“BZC is een vriendenclub waar elke zebravinkenfanaat zich meteen thuis voelt en waar iedereen welkom is en geholpen wordt. Welkom! Onze kennis is er voor iedereen!”

BZC is een vzw waarvan het doel is de populariteit van de zebravink te promoten door onder andere:

 • het uitgeven van een tweemaandelijks tijdschrift
 • het inrichten en het meewerken aan tentoonstellingen, shows en activiteiten rond zebravinken
 • het opmaken en bijwerken van standaarden
 • het samenwerken met organisaties die eenzelfde doel nastreven

Je kan altijd terecht voor vragen bij onze beheerders van de Facebook groep:
Christophe Vloemans: vloemans.christophe@hotmail.com
Lens Erwin: lens.e@pandora.be

Voor vragen ivm foto’s, richtlijnen, ...:
Luc Lievrouw: bzc_redactie@yahoo.com

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Chers amateurs de mandarins,

Le BZC vous annonce sa groupe Facebook avec toute info sur nos activités, bourses, expositions etc...

Devenez membre? https://www.facebook.com/groups/134673273760516/

“BZC est un club d’amis et d’amies où chacun se sent chez soi, tout le monde est le bienvenu, et chacun reçoit des réponses à ses questions. Soyez le bienvenu! Nous partageons notre connaissance!”

BZC est une asbl avec comme but:

 • promouvoir le mandarin par l’intermédiaire de l'édition d’une revue bimensuelle
 • l’organisation d’expositions et d’ évènements
 • l’adaptation des standards
 • aider des organisations qui ont le même but

Adressez vos questions aux éditeurs:
Christophe Vloemans: vloemans.christophe@hotmail.com
Lens Erwin: lens.e@pandora.be

Vos questions avec photo, technique, …: Luc Lievrouw : bzc_redactie@yahoo.com

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC Facebook

BZC Facebook groep
BZC groupe Facebook

Blikvanger/Sous les Spots juni/juin 2017

In ons tijdschrift Zebra 4 (uitgave augustus) wordt voor elk lid een persoonlijke lidkaart gedrukt. Die lidkaart wordt verwerkt in de achterflap van het tijdschrift en kan op alle BZC-rayonshows gebruikt worden.

BZC lidkaart

Iedere uitgave van ons tijdschrift Zebra bevat een gedetailleerde bespreking van een Zebravink.

Bespreking Zebravink

In het nummer 3 van ons tijdschrift Zebra verschijnt een artikel van onze zuiderbuur Michel Landry over de kweek van oranjeborst zwartborst grijs.

Heb je een vraag? Stuur die dan zeker door naar onze redactie of via de website.

Jongvogeldagen. ZCL - voordracht over COMED producten/jonge vogeldag/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - Jonge vogeldag — Belgische Zebravinken Club
WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Dans le numéro 4 de notre revue ‘de Zebra’ nous imprimerons la carte membre de chacun de nos membres. Cette carte est intégrée dans la dernière feuille. La carte peut être demandée lors de l’enlogement des shows de nos rayons.

BZC carte membre

Chaque édition de notre revue ‘de Zebra’ vous offre une évaluation détaillée d’un mandarin.

évaluation d'un Mandarin

Dans le numéro 3 de notre revue ‘de Zebra’ vous trouverez un article de notre membre français Michel Landry sur son élevage de la poitrine noire poitrine orange gris.

Avez-vous une question? N’hésitez pas, envoyez nous la question directement à la rédaction ou via notre site.

Les préjugements. ZCL - présentation des produits COMED/préjugement/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - journée des jeunes oiseaux — Belgische Zebravinken Club
WZC - préjugement — Belgische Zebravinken Club

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

ZCL - présentation des produits COMED/préjugement/BBQ — Belgische Zebravinken Club
ZCL - voordracht over COMED producten/jonge vogeldag/BBQ — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Les combinaisons de la joue noire — Belgische Zebravinken Club
ZCB - zwartwang combinaties — Belgische Zebravinken Club
AZC - journée des jeunes oiseaux — Belgische Zebravinken Club
AZC - Jonge vogeldag — Belgische Zebravinken Club
WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
WZC - préjugement — Belgische Zebravinken Club

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Zebravink oranjeborst zwartborst grijs

Zebravink oranjeborst zwartborst grijs
Mandarin poitrine noire poitrine orange gris

Blikvanger/Sous les Spot mei/mai 2017

Jongvogeldagen. Ze vinden in elke rayon plaats. Maar wat bedoelt men daarmee? Die dagen dienen als aanloop naar de tentoonstellingen. Naar zo’n jongvogeldag kom je met jonge vogels die nog niet op kleur zijn. Soms vraagt men vogels met zwarte bekken. Die jonge vogels worden op meerdere manieren beoordeeld. De deelnemers kunnen in groepjes verdeeld worden om gezamenlijk de vogels te bespreken. Er kunnen 1 of meerdere ervaren kwekers/TT-ers aanwezig zijn die de vogels bespreken. De vogels kunnen door een keurmeester beoordeeld worden. Er is wel een constante in al die manieren van beoordelen: de deelnemers zijn aandachtig of actief aanwezig bij de besprekingen. Het is een leerproces om te leren goede eigenschappen van minder goede te onderscheiden bij de vogels van anderen en eigen vogels.

Je bent er steeds welkom! En het is gratis!

Binnenkort worden de aangepaste reglementen van de Versele-Laga Super Prestige en de Kleurkampioen op de website gepresenteerd. Lees ze aandachtig.

In de volgende nummers van ons tijdschrift vindt je het relaas van kwekers over hun kweek van: masker bruin oranjeborst zwartborst grijs bleekrug grijs

Mis ze niet!

Heb je een vraag? Stuur die dan zeker door naar onze redactie of via de website.

ZCB - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
ZCL - voordracht over COMED producten/jonge vogeldag/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - Jonge vogeldag — Belgische Zebravinken Club
WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Les préjugements. Chaque rayon organise cette journée. Leur but ? Ces journées sont une préparation pour les expositions. Les participants à ces journées présentent des mandarins non adultes. Certains organisateurs demandent même des mandarins avec le bec encore noir. Ces oiseaux sont jugés de differentes manières. On divise les participants en groupes pour discuter des mandarins présents. On demande aux éleveurs expérimentés ou exposants de donner leur opinion sur les oiseaux. Un juge donne son avis sur les mandarins. Le fil rouge lors de ces activités est la présence active des éleveurs/amateurs. Le préjugement est une façon d’apprendre à évaluer les bonnes et les mauvaises caratéristiques de ses propres mandarins et des mandarins des autres.

Vous êtes le bienvenu! Et l’activité est gratuite!

Prochainement vous trouverez les règlements adaptés du Versele-Laga Super Prestige et du Champion Couleur sur notre website. Lisez-les attentivement.

Dans les numéros futurs de notre revue on éditera des articles sur l’élevage de: masqué brun poitrine orange poitrine noire gris dos clair gris

Ne les ratez pas!

Avez-vous une question? N’hésitez pas, envoyez nous la question directement à la rédaction ou via notre site.

ZCB - préjugement — Belgische Zebravinken Club
ZCL - présentation des produits COMED/préjugement/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - journée des jeunes oiseaux — Belgische Zebravinken Club
WZC - préjugement — Belgische Zebravinken Club

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

ZCB - préjugement — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

3 Zebravinken

masker bruin, oranjeborst zwartborst grijs, bleekrug grijs masqué brun, poitrine orange poitrine noire gris, dos clair gris

Blikvanger/Sous les Spot april/avril 2017

Hoe is je kweekseizoen verlopen? Nog bezig? Om je jonge zebravinken te vergelijken met die van je vrienden kan je in alle rayons terecht. Hieronder een overzicht. Je bent steeds welkom!

ZCB - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
ZCL - voordracht over COMED producten/jonge vogeldag/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - Jonge vogeldag — Belgische Zebravinken Club
WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club

BZC paspoort

BZC paspoort

Heb je een vraag? Stuur die dan zeker door naar onze redactie of via de website.

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Votre saison d’élevage s’est terminée ? Pas encore finie? Voici une liste d’occasions afin de comparer vos jeunes avec ceux de vos copains: une liste de dates des rayons du BZC. Vous et vos mandarins y êtes invités et les bienvenus!

ZCB - préjugement — Belgische Zebravinken Club
ZCL - présentation des produits COMED/préjugement/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - journée des jeunes oiseaux — Belgische Zebravinken Club
WZC - préjugement — Belgische Zebravinken Club

Passeport du BZC

Passeport du BZC

Avez-vous une question? N’hésitez pas, envoyez nous la question directement à la rédaction ou via notre site.

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Raf Mijnendockx

Foto van/du Raf Mijnendockx