BZC Blikvanger/Sous les Spots juni/juin

Weet je dat ons tijdschrift bol staat van

  1. de uitleg van ervaren liefhebbers?
  2. besprekingen van specifieke mutaties?
  3. verslagen van activiteiten van BZC en zijn rayons?
  4. vragen van leden beantwoorden?

Weet je dat dat alles geïllustreerd is met kwaliteitsfoto’s? Weet je dat we op de redactie steeds meer kweekervaringen, met foto’s, ontvangen van de andere leden?

Wil jij ook genieten van al die ervaringen van anderen? Dat kan simpelweg door lid te worden van BZC! Op onze website www.bzc-zebravinken.be vindt je daarvoor alle info.

We hebben de laatste weken niet stilgezeten. Onze website staat boordevol nieuwe foto’s verspreid over verschillende pagina’s. We hebben alle rayonshows voor 2016 toegevoegd zodat jij ze alvast kan inplannen in je agenda.

Neem een kijkje in de kalender
Bekijk de affiche van elke rayon


Savez-vous que notre revue vous offre une masse d’informations:

  1. des explications d’éleveurs expérimentés?
  2. des articles sur des mutations spécifiques?
  3. des rapports d'activités du BZC et de ses rayons?
  4. des réponses adéquates sur les questions des membres?

Savez-vous que toute cette information est illustrée avec des photos de bonne qualité? Savez-vous que la rédaction reçoit de plus en plus des expériences, avec photos, d’autres éleveurs? Savez-vous que ces articles sont plubliés?

Vous voulez aussi profiter de toutes ces expériences? Pas de problème! Il suffit de devenir membre du BZC! Vous trouvez toute info sur notre site www.bzc-zebravinken.be.

Le dernier temps, on a bien progressé. Le website est pleine de photos. Nous vous invitons à savourer ces belles photos. Toutes les expositions viennent d'être ajoutées. Notez-les dans votre agenda

Le calendrier des expos
Les infos des expos


Agenda

ZCB - Fotobespreking — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Jugement sur photo — Belgische Zebravinken Club

BZC - Bestuursvergadering/Réunion du comité de direction — Belgische Zebravinken Club

WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
WZC - Préjugement — Belgische Zebravinken Club

AZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
AZC - Préjugement — Belgische Zebravinken Club


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Dit is één van de promotiekleurslagen van 2016.   Voici une des couleurs de promotion de l’année 2016. 

Dit is één van de promotiekleurslagen van 2016. 

Voici une des couleurs de promotion de l’année 2016. 

BZC Blikvanger/Sous les Spots 03/2016

Wist je dat bij de kweek van zebravinken de verlichting van zeer groot belang is?

Wist je dat zebravinken kuren om te kuren een verkeerd effect heeft?

Wist je dat Japanse Meeuwen ziekten op Zebravinken kunnen overbrengen zonder zelf effecten van de ziekte te tonen?

Weet je dat dit jaar meerdere promotiekleurslagen meespelen op onze BZC-shows?

Dat alles en nog veel meer kan je als lid van BZC lezen in ons tijdschrift ‘de Zebra’.

Ben je geen lid, vul dan het inschrijvingsformulier van onze website www.bzc-zebravinken.be in, en je krijgt al die informatie (en veel andere over zebravinken) bij je thuis bezorgd.


Savez-vous que pour l’élevage des mandarins la lumière est très importante?

Etes-vous au courant que pré-remédier aux maladies est inutile chez les mandarins?

Savez-vous que les moineaux du Japon peuvent passer des maladies à vos mandarins, sans que vous trouviez des signes que les moineaux sont porteurs de ces maladies?

Connaissez-vous les couleurs de promotion pour 2016?

Toute cette information se trouve dans notre revue ‘de Zebra’ (version française).

Vous n’êtes pas encore membre? Remplissez le formulaire d’inscription sur notre website www.bzc-zebravinken.be. Le facteur vous apportera toutes les réponses, et tant d’autres, chez vous à la maison.


Agenda

Agenda — Belgische Zebravinken Club


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

image.jpg
image.jpg

BZC Blikvanger/Sous les Spots 02/2016

BZC Zebravinkenfeest was een succes. Ondanks de vogelshow in Apeldoorn, mochten we heel wat bezoekers ontvangen. Was jij erbij? Dan heb je alles vanop de eerste rij kunnen meemaken. Kon je je niet vrijmaken, neem dan zeker een kijkje op onze website voor foto's en de prijswinnaars. Meer nieuws verschijnt in ons tijdschrift de Zebra. Hopelijk mogen we je volgend jaar opnieuw verwelkomen!

Oproep aan de leden:

Jullie willen in 2016 jullie “Zebra” toch niet missen? Al die foto’s! Al die artikelen! Al die weetjes! Al die kennis! Al die aankondigingen! Al die tentoonstellingen!

Daarover zal je de informatie en verslagen missen als je vergeet je lidgeld te storten.

Doe het vlug want straks rolt de eerste “Zebra 2016” van de persen. Het BZC-bestuur dankt je!

Ik woon in België: 20€ Ik woon niet in België: 32€

Bedrag te storten op IBAN BE36 7895 5699 9781 en BIC GKCCBEBB van BZC Aven Ackers14 B-9130 Verrebroek

Vermeld je naam, volledig adres en ‘2016’


Magnifique! La fête des mandarins était un grand succès! Peu d'interessés à cause de la concurrence d'Apeldoorn? Pas du tout! La preuve: il ne restait rien du diner boudin. Vous étiez présent? Alors vous avez été surpris par toutes les activités! Vous n'étiez pas libre? Alors le website vous prouve qu'il fallait être présent: les activités et les gagnants y figurent. Notre revue de Zebra vous en donnera un résumé.
Soyez présent l'année prochaine!

Appel à tous:

Vous ne voulez certainement pas rater votre “Zebra” en 2016? Toutes ces photos! Tous ces articles! Toutes ces nouvelles! Toute la connaissance! Toutes les annonces! Toutes les expositions!

Si vous ne versez pas votre cotisation vous allez perdre toutes ces informations!

Réagissez vite, la première édition du “Zebra 2016” paraîtra bientôt. Le comité de direction du BZC vous remercie!

J’habite en Belgique: 20€ Je n’habite pas en Belgique: 32€

Montant à verser sur le compte IBAN BE36 7895 5699 9781 et BIC GKCCBEBB du BZC Aven Ackers14 B-9130 Verrebroek

Indiquez votre nom, adresse complète et ‘2016’


Agenda

ZCB - Pastelkweek en vererving door Jules Verheyden — Belgische Zebravinken Club
ZCB - L'élevage des pastels par Jules Verheyden — Belgische Zebravinken Club


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC Zebravinkenfeest  BZC Fête des Mandarins

BZC Zebravinkenfeest

BZC Fête des Mandarins

December/Décembre 2015

De laatste nieuwtjes over het Zebravinkenfeest
van 16 januari 2016 in Turnhout:

Vergeet niet je zebravinkenfoto’s te sturen naar bzc_redactie@yahoo.com

De Breughelmaaltijd omvat witte en zwarte pens, frikandellen, kippenbillen, krieken,
appelmoes, wit en grof brood. De prijs is 10 €.
Vooraf inschrijven bij Etienne via yolandavankerckhoven@skynet.be of 03 777 20 41 is verplicht.

Het panel bestaande uit een veearts, een keurder, en zebravinkenspecialisten wachten
op jullie vragen. Panelleden: Dr. Coutteel, Ulrich Houbaert en Herman Van Ginckel.
Stuur je vragen naar onze moderator ffrancois.janssens@telenet.be

De winnaars van Koppelshow belonen we met een nieuwe zadenmengeling speciaal
samengesteld voor zebravinken.
Schrijf in bij vandriessche.jeanpierre01@gmail.com
Je kan je vogels ook ter plaatse de dag zelf inschrijven tot 9u45.

In ons museum vindt je pareltjes uit 40 jaar BZC.
Wees erbij! Neem deel!

...

Voor vele liefhebbers staat een nieuwe kweekperiode voor de deur.
Vanuit BZC brengen we jullie in herinnering dat vanaf het TT-seizoen 2016 twee promotiekleurslagen een trofee krijgen.

Deze kleurslagen zijn:
Bruin
Zwartwang in de klassieke kleuren
zwartwang grijs
zwartwang bruin
zwartwang bleekrug grijs en zwartwang bleekrug bruin
zwartwang masker grijs en zwartwang masker bruin

Voor de Versele-Laga Super Prestige en de Kleurkampioen staat deze week de show van West-Vlaanderen op het programma.
Mis de Gouden Ring Show in Roeselare niet.

Benieuwd naar tussenstand Versele-Laga Super Prestige? Klik hier
 
Stip meteen ook 16 januari 2016 in je agenda aan.
Dat is de datum van het “Zebravinkenfeest” van BZC.
Alle info vindt je op onze website www.bzc-zebravinken.be .

Je vindt BZC nu ook op Facebook: www.facebook.com/bzczebravinken

De eerste foto’s voor onze Fotowedstrijd zijn binnengekomen. Nu nog de uwe!

 

Lees je dit bericht vanuit je mailbox? Prima! Jij bent al ingeschreven op onze Blikvanger.
Lees je dit bericht via de website? Schrijf je dan snel in en ontvang de Blikvanger elke maand in je mailbox. 


De BZC-redactie


Les dernières nouvelles de la Fête des Mandarins
du 16 janvier 2016 à Turnhout:

N’oubliez pas d’envoyer vos photos de vos mandarins à bzc_redactie@yahoo.com

Le souper boudin vous présente des boudins blancs et noirs, des fricadelles,
des cuisses de poulet, cerises, compote et du pain blanc et gris.
Tout cela pour un prix de 10 €. 
Inscriptions chez Etienne via yolandavankerckhoven@skynet.be ou 03 777 20 41.

Vos questions sont attendues pour le débat.
Un vétérinaire, un juge et deux spécialistes en mandarins vous répondront.
Participent au débat: Dr. Coutteel, Ulrich Houbaert et Herman Van Ginckel.
Envoyez vos questions à notre modérateur ffrancois.janssens@telenet.be

Les gagnants de l’Exposition “Couples à l’Anglaise” recevront un prix extraordinaire:
le nouveau mélange spécifique mandarins créé sur les exigences du BZC.
Inscriptions à l’avance chez vandriessche.jeanpierre01@gmail.com
Vous pouvez inscrire vos couples aussi sur place le jour de l’enlèvement jusqu'à 9h45.

Le musée vous présente des perles de l’histoire du votre club, Le BZC.
Soyez présent! Participez!

...

Pour beaucoup d’éleveurs  la période d’élevage se prépare.
Le BZC attire l’attention des éleveurs sur le fait qu’à partir de 2016 deux couleurs de promotion obtiennent une trophée lors des expositions.

Ces mutations sont:
Brun
La joue noire dans les couleurs classiques
JN gris
JN brun
JN dos clair gris et JN dos clair brun
JN masqué gris et JN masqué brun

Les concours Versele-Laga Super Prestige et Champion Couleur touchent à leur fin avec cette semaine l’exposition de Flandre Occidentale.
Ne manquez pas l’expo de la Bague d’Or à Roulers.

Curieux pour le résultat intermédiaire du Versele-Laga Super Prestige? Cliquez ici


Notez aussi dans votre agenda: 16 janvier 2016.
C’est la journée de la “Fête des Mandarins” du BZC.
Vous trouvez toute l’info sur notre website www.bzc-zebravinken.be.

Depuis peu  le BZC est actif sur Facebook: www.facebook.com/bzczebravinken

Les premières photos du Concours Photos viennent d’arriver. On attend les vôtres!

     
Vous venez de recevoir ce message dans votre boîte mails? Alors vous êtes déjà inscrit.
Vous venez de trouver ce message sur notre website? Alors, inscrivez-vous!


Les rédacteurs du BZC 


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail je foto naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jou foto wel in de volgende 'Blikvanger'.
Vous êtes en possession d’une photo intéressante ? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Notre rubrique “Sous les spots” précédente mentionnait la mutation Australienne “Charcoal”. En voici une femelle brune et des jeunes.

In onze vorige blikvanger kwam de Australische mutatie “Charcoal” aan bod. Een bruine pop en jongen.
OPROEP AAN DE LEDEN:

December is de ideale maand om je lidgeld te betalen.
Daardoor verzeker je jezelf ervan dat kan uitkijken naar de komst van Zebra 1 van 2016.

Ik woon in België: 20€
Ik woon niet in België: 32€
Ik woon overzee: 42€

Bedrag te storten op IBAN BE36 7895 5699 9781 en BIC GKCCBEBB van BZC
Aven Ackers14
B-9130 Verrebroek

Vermeld je naam, volledig adres en ‘2016’
 


APPEL À TOUS:

Vous attendez certainement avec impatience l’édition du Zebra.
Alors, n’oubliez pas que décembre est le moment de payer votre cotisation.

J’habite en Belgique: 20€
Je n’habite pas en Belgique: 32€
J’habite hors Europe:42€

Montant à verser sur le compte IBAN BE36 7895 5699 9781 et BIC GKCCBEBB du BZC
Aven Ackers14
B-9130 Verrebroek

Indiquez votre nom, adresse complète et ‘2016’