BZC Blikvanger/Sous les Spots 02/2016

BZC Zebravinkenfeest was een succes. Ondanks de vogelshow in Apeldoorn, mochten we heel wat bezoekers ontvangen. Was jij erbij? Dan heb je alles vanop de eerste rij kunnen meemaken. Kon je je niet vrijmaken, neem dan zeker een kijkje op onze website voor foto's en de prijswinnaars. Meer nieuws verschijnt in ons tijdschrift de Zebra. Hopelijk mogen we je volgend jaar opnieuw verwelkomen!

Oproep aan de leden:

Jullie willen in 2016 jullie “Zebra” toch niet missen? Al die foto’s! Al die artikelen! Al die weetjes! Al die kennis! Al die aankondigingen! Al die tentoonstellingen!

Daarover zal je de informatie en verslagen missen als je vergeet je lidgeld te storten.

Doe het vlug want straks rolt de eerste “Zebra 2016” van de persen. Het BZC-bestuur dankt je!

Ik woon in België: 20€ Ik woon niet in België: 32€

Bedrag te storten op IBAN BE36 7895 5699 9781 en BIC GKCCBEBB van BZC Aven Ackers14 B-9130 Verrebroek

Vermeld je naam, volledig adres en ‘2016’


Magnifique! La fête des mandarins était un grand succès! Peu d'interessés à cause de la concurrence d'Apeldoorn? Pas du tout! La preuve: il ne restait rien du diner boudin. Vous étiez présent? Alors vous avez été surpris par toutes les activités! Vous n'étiez pas libre? Alors le website vous prouve qu'il fallait être présent: les activités et les gagnants y figurent. Notre revue de Zebra vous en donnera un résumé.
Soyez présent l'année prochaine!

Appel à tous:

Vous ne voulez certainement pas rater votre “Zebra” en 2016? Toutes ces photos! Tous ces articles! Toutes ces nouvelles! Toute la connaissance! Toutes les annonces! Toutes les expositions!

Si vous ne versez pas votre cotisation vous allez perdre toutes ces informations!

Réagissez vite, la première édition du “Zebra 2016” paraîtra bientôt. Le comité de direction du BZC vous remercie!

J’habite en Belgique: 20€ Je n’habite pas en Belgique: 32€

Montant à verser sur le compte IBAN BE36 7895 5699 9781 et BIC GKCCBEBB du BZC Aven Ackers14 B-9130 Verrebroek

Indiquez votre nom, adresse complète et ‘2016’


Agenda

ZCB - Pastelkweek en vererving door Jules Verheyden — Belgische Zebravinken Club
ZCB - L'élevage des pastels par Jules Verheyden — Belgische Zebravinken Club


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC Zebravinkenfeest  BZC Fête des Mandarins

BZC Zebravinkenfeest

BZC Fête des Mandarins