Zebravinkenfeest van BZC/la fête des mandarins du BZC

Volgende zaterdag 2 februari: het zebravinkenfeest van BZC.

Een dag volgepropt met activiteiten voor de deelnemers:

 • verkoop van kwaliteitsvogels
 • de fotowedstrijd
 • het koppelkampioenschap voor TT-vogels
 • het koppelkampioenschap voor kweekvogels
 • beoordeling door de aanwezigen van die foto’s en die vogels
 • uitleg over de koppels door een ervaren kweker-tentoonsteller
 • de Engelse zebravinken worden in het zonnetje gezet
 • uitreiking van de prijzen van de BZC-wedstrijden
 • prijzen voor de deelnemende bezoekers

Je merkt, er is geen enkele reden om niet deel te nemen! Tot dan: Zaal Ter Donk, Kapelweg, 2300 Turnhout

Zebravinkenfeest van 2 februari

Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be


Samedi prochain, le 2 février: la fête des mandarins du BZC.

Le BZC organise une journée pleine d’activité pour les gens présents:

 • vente d’oiseaux de qualité
 • une concours photos
 • le championnat pour mandarins d’expo
 • le championnat pour mandarins d’élevage
 • jugement des photos et des couples par les visiteurs
 • explication des couples par un éleveur-exposant expérimenté
 • les mandarins Anglais dans les spots
 • remise des prix des concours du BZC
 • des prix pour les visiteurs participant

Vous le constatez, vous n’avez pas de raison pour ne pas participer! Rendez-vous à Zaal Ter Donk, Kapelweg, 2300 Turnhout

Le 2 février et la Fête des mandarins
Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC