Blikvanger/Sous les Spots januari/janvier 2019

In deze blikvanger kijken we achterom naar de winnaars van de Versele-Laga Super Prestige 2018 en de Kleurkampioen 2018, en we kijken vooruit naar 2019 door jullie onze beste wensen aan te bieden.

Vergeet niet! Weldra is daar het Zebravinkenfeest van 2 februari met:
de koppelkampioenschappen
de fotowedstrijd
de prijsuitreikingen
de algemene vergadering

Wees erbij en neem deel!

Stuur je zebravinkenfoto’s door naar bzc_redactie@yahoo.com voor 10 januari 2019.

Vergeet niet je lidmaatschap van BZC te vernieuwen anders mis je je geliefde tijdschrift ‘de Zebra’. Dat tijdschrift krijgt een nieuw jasje en layout. Stort je lidgeld op rekening IBAN BE36 7895 5699 9781 (BIC GKCCBEBB) met vermelding ‘2019’.

Alle info op onze website: www.bzc-zebravinken.be


Dans ce sous-les-spots nous revenons sur l’année 2018 à l’appui de deux classements: le Versele-Laga Super Prestige et le Champion Couleur. Nous débutons l’année 2019 en vous présentant nos meilleurs voeux.

N’oubliez-pas! Le 2 février et la Fête des mandarins approche:
les championnats couples
le concours photos
la remise des prix
l’assemblée générale

Soyez présent! Participez!

La date limite pour les photos est le 10 janvier 2019 et l’adresse pour envoyeer les photos est bzc_redactie@yahoo.com.

N’oubliez pas de renouveler vote cotisation afin de pas rater votre revue ‘de Zebra’. Notre revue vous présentera sa nouvelle couverture et son nouveau layout. Versez votre cotisation au compteIBAN BE36 7895 5699 9781 (BIC GKCCBEBB). Notez en communication ‘2019’.

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC Algemene vergadering