Blikvanger/Sous les Spots juli/juillet 2017

Beste Zebravinken liefhebber,

BZC heeft ook een Facebook groep met alles over onze activiteiten, vogelbeurzen en tentoonstellingen.

Wil je lid worden? https://www.facebook.com/groups/134673273760516/

“BZC is een vriendenclub waar elke zebravinkenfanaat zich meteen thuis voelt en waar iedereen welkom is en geholpen wordt. Welkom! Onze kennis is er voor iedereen!”

BZC is een vzw waarvan het doel is de populariteit van de zebravink te promoten door onder andere:

  • het uitgeven van een tweemaandelijks tijdschrift
  • het inrichten en het meewerken aan tentoonstellingen, shows en activiteiten rond zebravinken
  • het opmaken en bijwerken van standaarden
  • het samenwerken met organisaties die eenzelfde doel nastreven

Je kan altijd terecht voor vragen bij onze beheerders van de Facebook groep:
Christophe Vloemans: vloemans.christophe@hotmail.com
Lens Erwin: lens.e@pandora.be

Voor vragen ivm foto’s, richtlijnen, ...:
Luc Lievrouw: bzc_redactie@yahoo.com

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Chers amateurs de mandarins,

Le BZC vous annonce sa groupe Facebook avec toute info sur nos activités, bourses, expositions etc...

Devenez membre? https://www.facebook.com/groups/134673273760516/

“BZC est un club d’amis et d’amies où chacun se sent chez soi, tout le monde est le bienvenu, et chacun reçoit des réponses à ses questions. Soyez le bienvenu! Nous partageons notre connaissance!”

BZC est une asbl avec comme but:

  • promouvoir le mandarin par l’intermédiaire de l'édition d’une revue bimensuelle
  • l’organisation d’expositions et d’ évènements
  • l’adaptation des standards
  • aider des organisations qui ont le même but

Adressez vos questions aux éditeurs:
Christophe Vloemans: vloemans.christophe@hotmail.com
Lens Erwin: lens.e@pandora.be

Vos questions avec photo, technique, …: Luc Lievrouw : bzc_redactie@yahoo.com

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC Facebook

BZC Facebook groep
BZC groupe Facebook