Blikvanger/Sous les Spots juni/juin 2017

In ons tijdschrift Zebra 4 (uitgave augustus) wordt voor elk lid een persoonlijke lidkaart gedrukt. Die lidkaart wordt verwerkt in de achterflap van het tijdschrift en kan op alle BZC-rayonshows gebruikt worden.

BZC lidkaart

Iedere uitgave van ons tijdschrift Zebra bevat een gedetailleerde bespreking van een Zebravink.

Bespreking Zebravink

In het nummer 3 van ons tijdschrift Zebra verschijnt een artikel van onze zuiderbuur Michel Landry over de kweek van oranjeborst zwartborst grijs.

Heb je een vraag? Stuur die dan zeker door naar onze redactie of via de website.

Jongvogeldagen. ZCL - voordracht over COMED producten/jonge vogeldag/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - Jonge vogeldag — Belgische Zebravinken Club
WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Dans le numéro 4 de notre revue ‘de Zebra’ nous imprimerons la carte membre de chacun de nos membres. Cette carte est intégrée dans la dernière feuille. La carte peut être demandée lors de l’enlogement des shows de nos rayons.

BZC carte membre

Chaque édition de notre revue ‘de Zebra’ vous offre une évaluation détaillée d’un mandarin.

évaluation d'un Mandarin

Dans le numéro 3 de notre revue ‘de Zebra’ vous trouverez un article de notre membre français Michel Landry sur son élevage de la poitrine noire poitrine orange gris.

Avez-vous une question? N’hésitez pas, envoyez nous la question directement à la rédaction ou via notre site.

Les préjugements. ZCL - présentation des produits COMED/préjugement/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - journée des jeunes oiseaux — Belgische Zebravinken Club
WZC - préjugement — Belgische Zebravinken Club

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

ZCL - présentation des produits COMED/préjugement/BBQ — Belgische Zebravinken Club
ZCL - voordracht over COMED producten/jonge vogeldag/BBQ — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Les combinaisons de la joue noire — Belgische Zebravinken Club
ZCB - zwartwang combinaties — Belgische Zebravinken Club
AZC - journée des jeunes oiseaux — Belgische Zebravinken Club
AZC - Jonge vogeldag — Belgische Zebravinken Club
WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
WZC - préjugement — Belgische Zebravinken Club

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Zebravink oranjeborst zwartborst grijs

Zebravink oranjeborst zwartborst grijs
Mandarin poitrine noire poitrine orange gris