Blikvanger/Sous les Spot mei/mai 2017

Jongvogeldagen. Ze vinden in elke rayon plaats. Maar wat bedoelt men daarmee? Die dagen dienen als aanloop naar de tentoonstellingen. Naar zo’n jongvogeldag kom je met jonge vogels die nog niet op kleur zijn. Soms vraagt men vogels met zwarte bekken. Die jonge vogels worden op meerdere manieren beoordeeld. De deelnemers kunnen in groepjes verdeeld worden om gezamenlijk de vogels te bespreken. Er kunnen 1 of meerdere ervaren kwekers/TT-ers aanwezig zijn die de vogels bespreken. De vogels kunnen door een keurmeester beoordeeld worden. Er is wel een constante in al die manieren van beoordelen: de deelnemers zijn aandachtig of actief aanwezig bij de besprekingen. Het is een leerproces om te leren goede eigenschappen van minder goede te onderscheiden bij de vogels van anderen en eigen vogels.

Je bent er steeds welkom! En het is gratis!

Binnenkort worden de aangepaste reglementen van de Versele-Laga Super Prestige en de Kleurkampioen op de website gepresenteerd. Lees ze aandachtig.

In de volgende nummers van ons tijdschrift vindt je het relaas van kwekers over hun kweek van: masker bruin oranjeborst zwartborst grijs bleekrug grijs

Mis ze niet!

Heb je een vraag? Stuur die dan zeker door naar onze redactie of via de website.

ZCB - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club
ZCL - voordracht over COMED producten/jonge vogeldag/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - Jonge vogeldag — Belgische Zebravinken Club
WZC - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club

Alle info op www.bzc-zebravinken.be


Les préjugements. Chaque rayon organise cette journée. Leur but ? Ces journées sont une préparation pour les expositions. Les participants à ces journées présentent des mandarins non adultes. Certains organisateurs demandent même des mandarins avec le bec encore noir. Ces oiseaux sont jugés de differentes manières. On divise les participants en groupes pour discuter des mandarins présents. On demande aux éleveurs expérimentés ou exposants de donner leur opinion sur les oiseaux. Un juge donne son avis sur les mandarins. Le fil rouge lors de ces activités est la présence active des éleveurs/amateurs. Le préjugement est une façon d’apprendre à évaluer les bonnes et les mauvaises caratéristiques de ses propres mandarins et des mandarins des autres.

Vous êtes le bienvenu! Et l’activité est gratuite!

Prochainement vous trouverez les règlements adaptés du Versele-Laga Super Prestige et du Champion Couleur sur notre website. Lisez-les attentivement.

Dans les numéros futurs de notre revue on éditera des articles sur l’élevage de: masqué brun poitrine orange poitrine noire gris dos clair gris

Ne les ratez pas!

Avez-vous une question? N’hésitez pas, envoyez nous la question directement à la rédaction ou via notre site.

ZCB - préjugement — Belgische Zebravinken Club
ZCL - présentation des produits COMED/préjugement/BBQ — Belgische Zebravinken Club
AZC - journée des jeunes oiseaux — Belgische Zebravinken Club
WZC - préjugement — Belgische Zebravinken Club

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

ZCB - préjugement — Belgische Zebravinken Club
ZCB - Babykeuring — Belgische Zebravinken Club

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

3 Zebravinken

masker bruin, oranjeborst zwartborst grijs, bleekrug grijs masqué brun, poitrine orange poitrine noire gris, dos clair gris