Belangrijk bericht/Message important

Belangrijk bericht

Betreft het Zebravinkenfeest van zaterdag 4/2/2017:
Het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen verspreidt het bericht over een geval van vogelgriepvirus in Vlaanderen (zie website FAVV)

Op de agenda van het Zebravinkenfeest worden de verkoop en het BZC koppelkampioenschap geschrapt.
De andere punten zoals de statutaire algemene vergadering, presentatie van de witwang en de prijsuitdelingen gaan wel door.

De dag start om 9u: presentatie van de foto’s van de wedstrijd
10u: presentatie van de witwang
13u: algemene vergadering en prijsuitreikingen

Het BZC-bestuur

Message important:

Ceci concerne la fête des mandarins de samedi 4/2/2017:
L’agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire annonce la grippe aviaire en Flandre ( website FAVV)

Les changements pour la fête des mandarins sont: ni la vente, ni le Championnat Couple du BZC auront lieu.
Les autres points de l’agenda, l’assemblée générale, la présentation de la joue blanche et la remise des prix, auront lieu.

Les portes s’ouvrent vers 9h: presentation des photos du concours
10h: présentation vde la joue blanche
13h: assemblée générale et remise des prix

Le comité de direction du BZC