Blikvanger/Sous les Spots: januari/janvier 2018

WZC: 3 & 4 december 2017
Winnaar van het algemeen klassement: Koen Dumarey
Beste Zebravink van de show: Geelsnavel Bleekrug Bruine man (Koen Dumarey)

Vergeet dit niet!
We verwachten jullie foto's voor de Fotowedstrijd op de algemene vergadering (voor 15/1).
Er zijn prijzen voorzien voor de winnaars die jullie kiezen.

De klassementen van de Versele-Laga Super Prestige en de Kleurkampioen staan op de website.

Versele-Laga Super Prestige
Kleurkampioen

Nieuw op de algemene vergadering:

  1. Koppelkampioenschap voor kweekvogels Welke jongen denk je uit het koppel te kweken? Je kweekkoppels worden daarop beoordeeld
  2. De aanwezigen kiezen de winnaars van de fotowedstrijd
  3. Koppelkampioenschap voor TT-koppels met bijhorende trofee

Wees aanwezig en neem deel op 3 februari 2018
Zaal Ter Donk
Kapelweg
2300 Turnhout

Alle info en reglementen op onze website www.bzc-zebravinken.be


Expo du rayon WZC: 3 & 4 decembre 2017
1er au classement: Koen Dumarey
Meilleur Mandarin: Bec jaune dos pâle brun male (Koen Dumarey)

N’oubliez pas! Nous attendons vos photos pour le Concours Photos lors de l'assemblée générale (avant 15/1).
On prévoit des prix pour les vainqueurs sélectionnés par vous-mêmes.

Les classements finals du Versele-Laga Super Prestige et du Championnat Couleurs sont affichés au website:

Versele-Laga Super Prestige
Championnat Couleurs

Pour la première fois lors de l’assemblée générale:

  1. Championnat pour couples d’élevage Quels jeunes sortiront de votre couple? Vos couples d’élevage seront évalués selon ce critère
  2. Les personnes présentes évalueront les photos du concours photos
  3. Championnat pour couples d’expo: trophée pour le vainqueur

Soyez présent et participez le 3 février 2018
Zaal Ter Donk
Kapelweg
2300 Turnhout

Pour toute info et les règlements: www.bzc-zebravinken.be


Agenda

Neem een kijkje in de kalender
Le calendrier des expos


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

BZC

Meilleurs Voeux
Beste Wensen