Blikvanger/Sous les Spots: februari/février 2017

Vergeet niet je lidgeld te storten anders mis je reeds nummer 1 van Zebra!

Je bent van harte welkom op het BZC Zebravinkenfeest op zaterdag 4 februari 2017

Zebravinkenfeest in Zevendonk (Turnhout)

Op de agenda: 9u tot 12u: vogelverkoop georganiseerd door AZC 10u tot 12u: BZC Koppelkampioenschap

11u: uiteenzetting door Luk over de nieuwste mutatie: WITWANG presentatie met powerpoint en Zebravinken

14u30: Algemene Vergadering met aansluitend prijsuitreiking Versele-Laga Superprestige, Kleurkampioen, BZC Koppelkampioenschap en fotowedstrijd

Doorlopend projectie van de fotowedstrijd.

...

Op de redactie krijgen we regelmatig vragen binnen. Wij proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze vraag kregen we recent nog:

Vraag: Welke kleurslag is dit? Let ook op lichte staartblokken. Inmenging pastel?

Vraag BZC

Antwoord: De vogel op de foto is een zwartwang masker zwartoog pop d.i. een masker engels type. Heb je foto’s van de oudervogels? Wil je die doorsturen? Is het de bedoeling die vogel in de kweek te gebruiken? Dan geven we hier enkele algemene tips. Die tips zijn enkel gebaseerd op de foto. Met meer foto’s van ouders en broers kunnen we meer specifieke tips geven. Die vogel is goed in de kweek van bleekrug zebravinken in de basiskleur grijs. Heb je ook broers van die pop? Dan moet je bij de broers op de kleurdiepte van wangen en flanken letten. Als die kleur lichtkastanje is zou ik die niet gebruiken want de jonge mannen die je er uit kweekt zullen dan opgebleekte wangen en flanken bezitten. Let er ook op dat de partner van die pop diep gekleurde wangen en flanken moet bezitten en ook diep gekleurde, mooi afgelijnde staartblokken.

Heb je zelf ook een vraag? Stuur die dan zeker door naar onze redactie of via de website.

Alle info op www.bzc-zebravinken.be

Neem een kijkje in de kalender Bekijk de affiche van elke rayon


N'oubliez pas de verser la cotisation et de risquer de manquer le N°1 du Zebra!

Vous êtes les bienvenus à la fête des mandarins du BZC: samedi 4 février 2017

La fête des mandarins à Zevendonk (Turnhout)

L’agenda: De 9h à 12h: vente d’oiseaux organisée par AZC De 10h à 12h: Championnat couples du BZC

11h: Présentation de Luk au sujet de la nouvelle mutation: La joue blanche Une présentation à l’aide de PowerPoint et de Mandarins

A 14h30: Assemblée Générale et remise des prix Versele-Laga Superprestige, Champion Couleur, Championnat Couples BZC et Concours Photos

Pendant l’avant-midi: présentation des photos du concours

...

La rédaction reçoit régulièrement des questions. Nous y répondons d’une façon adéquate. Récemment on nous posait la question suivante:

Question: Quelle est la mutation du mandarin sur la photo? Voyez la couleur claire des blocs de la queue. Une influence du pastel ?

Question BZC

Réponse: Le mandarin présenté est une femelle joue noire masqué aux yeux noirs du type anglais. Avez-vous des photos des parents? Voulez-vous les envoyer à la rédaction? Avez-vous l’intention d’utiliser ce mandarin dans l’élevage? Alors les astuces suivantes peuvent être intéressantes Nous nous basons sur la photo pour ce faire . Les photos des parents peuvent nous donner l’occasion de vous procurer des points plus détaillés. Cette femelle est intéressante pour l’élevage de dos clair dans la couleur de base gris. Possédez vous des frères de la femelle? Chez ces mâles il faut regarder la couleur des joues et des flancs: cette couleur doit être aussi foncée que possible. Si la couleur est pâle, il ne faut pas les utiliser dans l’élevage. Les jeunes mâles qui sortiront de cet élevage auront des joues et des flancs trop pâles . Le partenaire de cette femelle (photo) doit posséder des joues et des flancs foncés de couleur et des blocs de queue foncés et très stricts.

Avez-vous une question? N’hésitez pas, envoyez nous la question directement à la rédaction ou via notre site.

Pour toute info: www.bzc-zebravinken.be

Le calendrier des expos Les infos des expos


Agenda

BZC - Algemene vergadering met koppelshow en fotowedstrijd — Belgische Zebravinken Club
BZC - Assemblée Générale — Belgische Zebravinken Club
ZCB - jugement sur photo — Belgische Zebravinken Club
ZCB - fotobespreking — Belgische Zebravinken Club


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail deze naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jouw foto in de 'Blikvanger'.

Vous êtes en possession d’une photo intéressante? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

Witwang