Oktober/Octobre 2015

Op 16 januari 2016 plant BZC een zebravinkenfeest
BZC is dan 40 jaar en dat vieren we met:

     een show van pronkstukken uit de BZC-geschiedenis 
     een fotowedstrijd met eigen foto’s van eigen zebravinken
     een koppelshow op Engelse wijze
     een panelgesprek over voeding, kweek en ziekten
     een receptie
     een breughelmaaltijd

Dat alles omkadert een vogelverkoop en onze algemene vergadering.
BZC huldigt dan ook de winnaars van de Super Prestige en de Kleurkampioen.
Alle details vindt je op onze website www.bzc-zebravinken.be 

Paul Chabot deelt ons, en dus ook jullie, mee dat charcoal-zebravinken vanuit
Australië in Jordanië zouden toegekomen zijn. We hopen dat er mee kan gekweekt worden.

De show van DIAM was een succes met 630 zebravinken en 37 deelnemers. 
Er komen nog 4 shows: neem deel! Ze tellen mee voor de Super Prestige en de Kleurkampioen!


Voor alle BZC-leden, zoals vermeld in de reglementen van de Versele-Laga Super Prestige en de Kleurkampioen,
die aan alle rayonshows deelnemen voorziet BZC een extra prijs bovenop de prijzen van beide wedstrijden.
(zie onze website www.bzc-zebravinken.be voor beide reglementen)

 

Lees je dit bericht vanuit je mailbox? Prima! Jij bent al ingeschreven op onze Blikvanger.
Lees je dit bericht via de website? Schrijf je dan snel in en ontvang de Blikvanger elke maand in je mailbox. 


De BZC-redactie


Notez dans votre agenda: la fête des mandarins, 16 janvier 2016.
BZC fête ses 40 ans:

     Le musée du BZC: des pièces remarquables d’antan
     Notre passion: concours photos de vos mandarins
     Débat sur la nourriture, l’élevage et les maladies
     Exposition de couples à l’Anglaise
     Réception
     Souper-boudin

Ces évenements encadrent une vente d’oiseaux et l’assemblée générale.
A la fin de la journée: la remise des prix du Super Prestige et du Champion Couleur
Vous trouverez les details sur notre website www.bzc-zebravinken.be

Paul Chabot nous annonce que des mandarins du type charcoal venant de l’Australie viennent
d’arriver au Jordanie. On espère que l’élevage les conduira chez nous.

L’exposition du DIAM, le début des shows du BZC, était un grand succès: 37 participants ont enlogé 630 mandarins. 
Ils vous restent 4 shows. Participez! Les prix du Super Prestige et du Champion Couleur vous attendant!


Tous les membres du BZC, voir les réglements du Versele-Laga Super Prestige et du Champion Couleur,
recevront un prix supplémentair en plus des prix des deux championnats mentionnés.
(voir le website www.bzc-zebravinken.be pour les réglements)

Vous venez de recevoir ce message dans votre boîte mails? Alors vous êtes déjà inscrit.
Vous venez de trouver ce message sur notre website? Alors, inscrivez-vous!


Les rédacteurs du BZC 


Foto van de maand/Photo du mois

Heb jij een interessante foto? Mail je foto naar bzc_redactie@yahoo.com en misschien verschijnt jou foto wel in de volgende 'Blikvanger'.
Vous êtes en possession d’une photo intéressante ? Envoyez-là par mail à bzc_redactie@yahoo.com et peut-être sera-t-elle publiée dans la prochaine édition de 'Sous les Spots'.

L’exposition du DIAM, le début des shows du BZC, était un grand succès.
De show van DIAM was een succes.